Termomodernizacja budynku przeznaczonego na cele edukacyjno – kulturalne przy ul. PCK 23 w Jeleniej Górze


Zamawiający:
Nazwa: Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze Krajowy numer identyfikacyjny:2 6112716652
Adres: Kopernika 1
Miejscowość: Jelenia Góra Kod pocztowy: 58-500 Kraj: Polska
Adres strony internetowej: www.pankracy.edu.pl
Adres poczty elektronicznej: kontakt@pankracy.edu.pl
Numer telefonu kontaktowego: +48510284240
Rodzaj zamawiającego: Zamawiający podmiot publiczny - Stowarzyszenie
Przedmiot zamówienia:
Termomodernizacja budynku przeznaczonego na cele edukacyjno – kulturalne przy ul. PCK 23 w Jeleniej Górze
Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia:
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
Orientacyjna wartość zamówienia:
2 051 019,00 PLN
Przewidywany termin wszczęcia postępowania:
czerwiec 2022
Informacje dodatkowe:
Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:
TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne):
NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Do pobrania plik z informacją o zamówieniu publicznym