Co nas wyróżnia


  • zakładamy i prowadzimy katolickie szkoły i przedszkola

  • wspieramy rodziny

  • inicjujemy oraz wspieramy różne formy wychowania dzieci i młodzieży w szczególności wychowania religijnego, kulturalnego i społecznego
  • mamy stały kalendarz prowadzonych imprez i wydarzeń

 

sep2.jpg 700x189 36kB

Istniejemy od 2011 roku, a w roku 2014 otrzymaliśmy status

Organizacji Pożytku Publicznego.
Naszym celem jest propagowanie działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

W szczególności w zakresie edukacji i wychowania katolickiego,

działalności społecznej i kulturalnej oraz ekologicznej, turystycznej i sportowej.


Bardzo dobre wyniki naszych Absolwentów!

2021-07-15 12:00

Bardzo dobre wyniki naszych Absolwentów!

Szanowni Państwo! Miło nam poinformować, że absolwenci szkół prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie, osiągnęli jedne z najlepszych wyników w egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w Jeleniej Górze!
Zapraszamy do lektury!

Maturzystom i Absolwentom klasy 8 SP oraz naszym Nauczycielom: GRATULUJEMY!!!

Ale jak powiedział Mały Książę: "Dorośli są zakochani w cyfrach".

Dlatego też przedstawimy wyniki egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym
2020/2021:

Egzamin ósmoklasisty:
=> język polski: średni wynik w naszej Szkole 70% - pierwszy wynik w Jeleniej Górze !!!; średnia w mieście 59%;
=> matematyka: u nas 60% - pierwszy wynik w Jeleniej Górze !!!; w mieście 45%;
=> język angielski: u nas 81% - trzeci wynik w Jeleniej Górze; w mieście 69%.

A egzamin maturalny?
Poziom podstawowy:
=> język polski: średni wynik w naszej Szkole 71% - najwyższy w Jeleniej Górze !!! (średni wynik w mieście: 59%);
=> matematyka: 68%, drugi wynik w Jeleniej Górze (średni wynik w mieście: 53%);
=> język angielski: 82%, trzeci wynik w Jeleniej Górze (średni wynik w mieście: 81%).

Poziom rozszerzony z najwyższym wynikiem w Jeleniej Górze:
=> język polski w naszej Szkole: 65% (średni wynik w mieście: 47%);
=> informatyka w naszej Szkole: 58,5% (średni wynik w mieście: 35%);
=> fizyka w naszej Szkole: 46% (średni wynik w mieście: 32%).

Cieszymy się, chwalimy, ale także mobilizujemy do dalszej pracy!!!

Źródło:
Egzamin ósmoklasisty: https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-osmoklasisty-29/
=> patrz: „Wyniki w Szkołach - Szkoły”.
Egzamin maturalny: https://oke.wroc.pl/aktualnosci/wstepne-wyniki-egzaminu-maturalnego-2021-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-i-opolskim/
=> patrz: „Wyniki w Szkołach - Szkoły”.

Nasze szkoły to szkoły nowoczesne, to bardzo dobre szkoły! Więc ZAPRASZAMY!

W szkole podstawowej można zapisać dziecko do kl. 1 oraz przenieść dziecko do klasy: 2; 3; 4 i 5. Klasa 7 i 8 ma 100 % obłożenie.
W liceum nabór jest wciąż otwarty. U nas nie obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Stawiamy przede wszystkim na kontakt z człowiekiem!
W roku szkolnym 2021/22 otwieramy jeden oddział z rozszerzonym językiem angielskim, a w nim zaplanowane są dwa profile:
a) matematyczno-fizyczny (matematyka i fizyka);
b) humanistyczny (język polski i historia).

Można dołączyć do klasy: 2 i 3 liceum czteroletniego. W kl. 3 po gimnazjum 100 % miejsc jest zajęte.
Zapraszamy do „Szkoły Wartości”! Stawiając na całościowy rozwój dziecka i młodego człowieka, wspólnie osiągamy bardzo wysokie wyniki w edukacji!

Informacje nt naboru i przeniesienia można uzyskać pod nr tel.:
SP 519-575-989; LO 503-394-206; szkola@pankracy.edu.pl

Wyniki na www.jpg 4032x1860 1714kB

 

TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH A.D. 2021

2021-06-22 12:00

TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH A.D. 2021

Kilkakrotnie przekładany lecz ostatecznie nie odwołany Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych nareszcie się odbędzie. Jak w latach poprzednich tak i w tym roku biegniemy w Parku Norweskim w Jeleniej Górze - Cieplicach. Trasa biegu: „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” Jelenia Góra składa się w przypadku Biegu Rodzinnego - z jednego okrążenia o długości 1963 m oraz w Biegu na 5000 m z niepełnych trzech okrążeń i jest trasą o niskim nachyleniu terenu. Start oraz meta znajdują się w północnej części Parku nieopodal Pawilonu Norweskiego - dawniej budynku Muzeum Przyrodniczego przy podeście widowiskowym. Trasa biegnie głównymi alejkami parku i rozpoczyna się prostą, a potem skręca w lewo wiodąc dalej dookoła parku jego alejkami. Trasa biegu w większości swej długości pokrywa się z najdłuższą trasą ParkRun. Trasa będzie dokładnie oznakowana znakami poziomymi (strzałki i linie ciągłe na podłożu wykonane farbą luminescencyjną) i pionowymi (taśma biało czerwona przymocowana do drzew, latarni i słupów na wysokości wzroku. Start i meta wyodrębnione będą szpalerami tyczek połączonych biało czerwoną taśmą.

W naszej imprezie będą brali udział żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. Gen Broni Stanisława Maczka prezentując broń strzelecką oraz sprzęt wojskowy w dyspozycji indywidualnej żołnierzy. Przybędą oni do nas pojazdami terenowymi, a także rozstawią swój namiot.

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

JG biegnie.jpg 1219x630 371kB

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

2021-05-19 12:00

Przewielebni Księża, Szanowne Panie, Szanowni Panowie!

Zgodnie ze Statutem Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego, po upływie pięcioletniej kadencji władz Stowarzyszenia, zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków. Zgromadzenie to będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.
W imieniu Pana Prezesa, Członków Zarządu oraz własnym serdecznie Państwa zapraszam w środę 2 czerwca 2021 roku. Ten dzień dedykowany jest św. Erazmowi bp. i męczennikowi. Jest on jednym z naszych patronów. W Bazylice Świętych Erazma i Pankracego o godz. 18:00 celebrowana będzie Msza św. ku czci Patrona. Będzie to dla nas doskonała okazja, aby podziękować Panu Bogu za 10 lat działalności naszego Stowarzyszenia. Po zakończonej Eucharystii spotkamy się w sali   nr 3 naszej Szkoły przy Kopernika 1.
Jeszcze raz serdecznie zapraszam.
Mamy za co dziękować i mamy o co prosić.
Bądźmy razem na modlitwie i w działaniu.
Do zobaczenia!

Za Zarząd
ks. Mariusz Majewski
wiceprezes Zarządu

 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków
(sprawozdawczo-wyborczym)

Zarząd Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się dnia 2 czerwca 2021 r. (środa) w siedzibie Stowarzyszenia w Jeleniej Górze – sali nr 3 Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego, przy ul. Mikołaja Kopernika 1, o godzinie 19:30.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 02.06.2021 r.

1. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Wybór Sekretarza Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

(CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA)

7. Przedstawienie sprawozdań merytorycznych z działalności Stowarzyszenia w latach: 2019 i 2020.
8. Przedstawienie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia za lata: 2019 i 2020.
9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej działalności Zarządu w latach: 2019 i 2020.
10. Przyjęcie uchwały dotyczącej sprawozdań finansowych i merytorycznych Stowarzyszenia za lata: 2019 i 2020.
11. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia kadencji: 2016-2021 oraz podjęcie głosowań w tej sprawie.
12. Podsumowanie 10 lat działalności Stowarzyszenia.

(CZĘŚĆ WYBORCZA)

13.Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia – tj. kolejno w odniesieniu do każdego mandatu w Zarządzie Stowarzyszenia:

a) zgłaszanie nieograniczonej liczby kandydatur,
b) zamknięcie listy zgłoszonych kandydatur,
c) głosowanie jawne nad wyborem Członków Zarządu,
d) ogłoszenie wyników wyborów.

14.Wybór Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – tj. kolejno w odniesieniu do każdego mandatu w Komisji Rewizyjnej:

a) zgłaszanie nieograniczonej liczby kandydatur,
b) zamknięcie listy zgłoszonych kandydatur,
c) głosowanie jawne nad wyborem Członków Komisji Rewizyjnej,
d) ogłoszenie wyników wyborów.

(WOLNE WNIOSKI I DYSKUSJA)

15.Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
16.Przedstawienie planów działań Stowarzyszenia na rok 2021 i 2022, w tym w zakresie źródeł dochodów Stowarzyszenia.
17.Zgłoszenie pytań i wolnych wniosków.