Co nas wyróżnia


  • zakładamy i prowadzimy katolickie szkoły i przedszkola

  • wspieramy rodziny

  • inicjujemy oraz wspieramy różne formy wychowania dzieci i młodzieży w szczególności wychowania religijnego, kulturalnego i społecznego
  • mamy stały kalendarz prowadzonych imprez i wydarzeń

 

sep2.jpg 700x189 36kB

Istniejemy od 2011 roku, a w roku 2014 otrzymaliśmy status

Organizacji Pożytku Publicznego.
Naszym celem jest propagowanie działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

W szczególności w zakresie edukacji i wychowania katolickiego,

działalności społecznej i kulturalnej oraz ekologicznej, turystycznej i sportowej.


Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

2021-05-19 12:00

Przewielebni Księża, Szanowne Panie, Szanowni Panowie!

Zgodnie ze Statutem Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego, po upływie pięcioletniej kadencji władz Stowarzyszenia, zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków. Zgromadzenie to będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.
W imieniu Pana Prezesa, Członków Zarządu oraz własnym serdecznie Państwa zapraszam w środę 2 czerwca 2021 roku. Ten dzień dedykowany jest św. Erazmowi bp. i męczennikowi. Jest on jednym z naszych patronów. W Bazylice Świętych Erazma i Pankracego o godz. 18:00 celebrowana będzie Msza św. ku czci Patrona. Będzie to dla nas doskonała okazja, aby podziękować Panu Bogu za 10 lat działalności naszego Stowarzyszenia. Po zakończonej Eucharystii spotkamy się w sali   nr 3 naszej Szkoły przy Kopernika 1.
Jeszcze raz serdecznie zapraszam.
Mamy za co dziękować i mamy o co prosić.
Bądźmy razem na modlitwie i w działaniu.
Do zobaczenia!

Za Zarząd
ks. Mariusz Majewski
wiceprezes Zarządu

 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków
(sprawozdawczo-wyborczym)

Zarząd Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się dnia 2 czerwca 2021 r. (środa) w siedzibie Stowarzyszenia w Jeleniej Górze – sali nr 3 Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego, przy ul. Mikołaja Kopernika 1, o godzinie 19:30.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 02.06.2021 r.

1. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Wybór Sekretarza Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

(CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA)

7. Przedstawienie sprawozdań merytorycznych z działalności Stowarzyszenia w latach: 2019 i 2020.
8. Przedstawienie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia za lata: 2019 i 2020.
9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej działalności Zarządu w latach: 2019 i 2020.
10. Przyjęcie uchwały dotyczącej sprawozdań finansowych i merytorycznych Stowarzyszenia za lata: 2019 i 2020.
11. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia kadencji: 2016-2021 oraz podjęcie głosowań w tej sprawie.
12. Podsumowanie 10 lat działalności Stowarzyszenia.

(CZĘŚĆ WYBORCZA)

13.Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia – tj. kolejno w odniesieniu do każdego mandatu w Zarządzie Stowarzyszenia:

a) zgłaszanie nieograniczonej liczby kandydatur,
b) zamknięcie listy zgłoszonych kandydatur,
c) głosowanie jawne nad wyborem Członków Zarządu,
d) ogłoszenie wyników wyborów.

14.Wybór Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – tj. kolejno w odniesieniu do każdego mandatu w Komisji Rewizyjnej:

a) zgłaszanie nieograniczonej liczby kandydatur,
b) zamknięcie listy zgłoszonych kandydatur,
c) głosowanie jawne nad wyborem Członków Komisji Rewizyjnej,
d) ogłoszenie wyników wyborów.

(WOLNE WNIOSKI I DYSKUSJA)

15.Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
16.Przedstawienie planów działań Stowarzyszenia na rok 2021 i 2022, w tym w zakresie źródeł dochodów Stowarzyszenia.
17.Zgłoszenie pytań i wolnych wniosków.

1 % podatku na szkoły katolickie w Jeleniej Górze

2021-03-08

Wspierajmy szkolnictwo katolickie w Jeleniej Górze!

Przekazując 1% swojego podatku na Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, wspierasz rozwój szkolnictwa katolickiego w Jeleniej Górze i regionie Karkonoszy. Numer KRS: 0000386088. Aktualnie w ramach Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze, działa: Szkoła Podstawowa oraz Liceum Akademickie. Dzieło rozwija się między innymi dzięki wsparciu ludzi dobrej woli. Klasy młodsze SP zajęcia mają w budynku parafialnym przy Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Cieplicach, a uczniowie z kl. 7 i 8 SP oraz Liceum, swoje zajęcia mają w budynku dawnego Kolegium Jezuickiego przy ul. Kopernika 1. Nic nie tracąc możesz pomóc! Zachęć więc i innych, a dobro się pomnoży! Zainteresowani mogą uzyskać bezpłatną pomoc w rozliczeniu PIT 2020, w biurze parafialnym (sekretariat szkoły podstawowej) przy Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Cieplicach, w soboty w godz. 10:00-11:00 (ul. PCK 23). Należy mieć ze sobą aktualny PIT oraz z roku poprzedniego.

procent.jpg 874x1213 415kB

Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” AD 2021

2021-01-03

A jednak pobiegli i uczcili!

 

W ubiegłych latach wszystkie nasze zabiegi organizacyjne i niewątpliwy co roczny sukces imprezy pod nazwą Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, w środowisku naszego miasta, z pewnością związane były z możliwością osobistego uczestniczenia w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i europie postanowiliśmy przenieść nasz Bieg na dzień 16 maja. 13 maja 1901 roku urodził się Pułkownik Witold Pilecki, a 18 maja 1920 roku urodził się św. Jan Paweł II. Te dwie daty spinają klamrą dzień 16 maja czyli dzień w którym po raz dziewiąty pobiegniemy "Tropem Wilczym" w Jeleniej Górze i w całej Polsce, a może i za granicami naszego kraju. Ale święto to święto i dlatego ścisły zarząd UKS Pankracy w Jeleniej Górze w osobach prezesa i wice prezesa uczcił pamięć Żołnierzy Wyklętych przebiegając dystans pamięci to jest 1963 m tradycyjną trasą Biegu w Cieplickim Parku Norweskim.

start.jpg 514x973 519kB