Zapytania ofertowe


Wszystkie postępowania w zakresie inwestycji i wykonawstwa Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego prowadzi zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018, z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669, 1693 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730) - tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych (aktualny stan prawny).