Zarząd Stowarzyszenia


Zarząd Karkonoskiego Stowarzyszenia Edykacyjnego u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze składa się z pięciu osób:
  1. Julian PYRZANOWSKI - Prezes Zarządu KSEuEiP w Jeleniej Górze
  2. Ks. Mariusz MAJEWSKI - W-ce Prezes Zarządu KSEuEiP w Jeleniej Górze
  3. Małgorzata BAK - W-ce Prezes Zarządu KSEuEiP w Jeleniej Górze
  4. Joanna SEKLECKA - Skarbnik KSEuEiP w Jeleniej Górze
  5. Piotr LISIAK - Sekretarz KSEuEiP w Jeleniej Górze