Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia - 21 czerwca 2023 r.


Przewielebni Księża, Szanowne Panie, Szanowni Panowie!
Zgodnie z par. 34 Statutu Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego, Zarząd zaprasza swoich Członków na Walne Zgromadzenie.
W imieniu Pana Prezesa, Członków Zarządu oraz własnym serdecznie Państwa zapraszam w środę 21 czerwca 2023 roku. Spotkanie poprzedzi Msza św. w kościele Matki Bożej Miłosierdzia o godz. 18:00. Następnie w sali konferencyjnej domu parafialnego o godz. 19:00, rozpoczniemy Zebranie. Zapraszamy Państwa do Cieplic, gdyż po zakończeniu zebrania, chcemy pokazać co udało się zrobić podczas inwestycji prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie wraz z Parafią Matki Bożej Miłosierdzia w Cieplicach.
Do zobaczenia!

Za Zarząd
ks. Mariusz Majewski
wiceprezes Zarządu

 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

Zarząd Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze
działając na mocy par. 34 Statutu, zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się 21 czerwca 2023 r. (środa) w sali konferencyjnej domu parafialnego przy ul. PCK 23 o godzinie 19:00.


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
1. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 
5. Wybór Sekretarza Zgromadzenia.

(CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA)


6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za lata 2021 - 2022. 

7. Przedstawienie sprawozdań finansowych z działalności Zarządu za lata 2021 - 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań: merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu za lata 2021 - 2022.
9. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia, w tym zmiany w składzie Zarządu.
10. Przedstawienie planów działań Stowarzyszenia na rok 2023 i 2024, w tym w zakresie źródeł dochodów Stowarzyszenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej.

(WOLNE WNIOSKI I DYSKUSJA)

12. Zgłoszenie pytań i wolnych wniosków.