Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków


Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

Zarząd Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze działając na mocy par. 34 Statutu, zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się 16 czerwca 2024 r. (niedziela) w sali konferencyjnej domu parafialnego przy ul. PCK 23 o godzinie 19:00.


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
1. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 
5. Wybór Sekretarza Zgromadzenia.
(CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA)
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2023. 
7. Przedstawienie sprawozdań finansowych z działalności Zarządu za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań: merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu za rok 2023.
9. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia, w tym zmiany w składzie Zarządu.
10. Przedstawienie planów działań Stowarzyszenia na rok 2024 i 2025, w tym w zakresie źródeł dochodów Stowarzyszenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej.
(WOLNE WNIOSKI I DYSKUSJA)
12. Zgłoszenie pytań i wolnych wniosków.

W imieniu Zarządu

Jelenia Góra, 01.06.2024 r.