Dotacje z MKiDzN oraz UMWD na ratowanie zabytków


Rok 2023 to kolejny etap w pracach przy zabytkowym budynku dawnego Kolegium Jezuickiego w Jeleniej Górze.

W tym roku dzięki dotacjom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz środkom własnym, mogliśmy wyremontować kolejny fragment elewacji zabytkowej budowli, znajdujacej się w historycznym centrum Jeleniej Górzy.
Tytuł zadania:
Jelenia Góra, budynek d. kolegium jezuickiego przy ul. M. Kopernika (ok. XVII w.): Konserwacja i odtworzenie elewacji z wykonaniem pierwotnej kolorystyki budynku od strony ulicy Jeleniej - bez prac przy ścianie kamiennej.
Dofinansowano z środków:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 150.000,00 zł;
Uurząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego: 55.000,00 zł;
Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego: 129.870,00 zł.
Wartość zadania: 334.870,00 zł.