Edukacja poprzez sport w ramach: Programu wspierania edukacji. Relacje...


Zamieszczamy sprawozdanie z realizacji zadania pn.: „W walce o niepodległość. Kształtowanie obronności przez tradycyjne i innowacyjne technologie w strzelectwie sportowym”. Zadanie wykonano w ramach Programu Wspierania Edukacji - Edukacja poprzez sport.

10 listopada 2022 roku: Międzyszkolne zawody strzeleckie upamiętniające 104. rocznicę odzyskania niepodległości - Zespół Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze (ul. M. Kopernika 1).
Zawody odbywały się w budynku Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze. Wzięło w nich udział ok. 200 osób z czterech szkół z terenu Jeleniej Góry i okolic. Oprócz dzieci i młodzieży i nauczycieli, udział w nich wzięli także rodzice uczniów oraz członkowie Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego. Popularność rozgrywek i liczna frekwencja spowodowała, że w dniu następnym tj. 11 listopada, dorośli zachęceni przez swoje dzieci również korzystali z konkurencji strzeleckich, a powiązane to było z „Ogniskiem Patriotyzmu”, które Stowarzyszenie od roku 2011 organizuje na dziedzińcu przy budynku szkolnym, łącząc różne pokolenia przy żywym ogniu poprzez śpiew pieśni patriotycznych.
Uczestnicy zawodów otrzymali zakupione puchary, dedykowane na tę okoliczność oraz logowane znakiem Stowarzyszenia. Zostały one wręczone uczestnikom podczas zakończenia zawodów strzeleckich laserowych 10 listopada 2022 r. oraz szkołom po podliczeniu wyników z klasyfikacji grupowej.
Zawody zostały udokumentowane fotograficznie, a relacje zamieszczono na stronie internetowej organizatora.
Uczestnicy informowani byli o dofinansowaniu zawodów otrzymanych w ramach „Programu Wspierania Edukacji. Edukacja poprzez sport”. Stosowny logotyp MEiN umieszczony był także na plakacie promującym zawody.

26 listopada 2022 roku: Międzyszkolne zawody strzeleckie upamiętniające Powstanie Listopadowe - Strzelnica kulowa w Jeżowie Sudeckim (ul. Leśna 3).
Przygotowując kolejne zawody strzeleckie, tym razem przeprowadzane metoda strzelectwa tradycyjnego, wykonano zabezpieczenie strzelnicy kulowej. Wymagało to oznakowania tras w tym ewakuacyjnych, oddzielnych miejsc wydzielonych parkingowych dla obsługi oraz osób zaproszonych, a także drożnej drogi ewakuacyjnej dla karetki. Zawody wymagały zbudowania tarczownic w pełni drewnianych w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom (minimalizacja rykoszetu lub odbicia niecelnego strzału). Dla uczestników i opiekunów zostały zakupione dodatkowo indywidualne stopery oprócz dostępnych na miejscu ochronników słuchu, a także na każde stanowisko strzeleckie zakupione zostały okulary ochronne.
Tarcze strzeleckie sportowe wymieniane były po strzałach próbnych i ocenianych. Natomiast tarcze rekreacyjne wymieniano indywidualnie wg własnych upodobań strzelców i zabierane były na pamiątkę w szczególności przez młodzież.
Amunicja przeznaczona na zawody oraz pokazy strzelań bojowych a także rekreacyjne prowadzenie strzelań dla uczestników, osób towarzyszących i mieszkańców została zużytkowana po zawodach w całości, w celu uniknięcia ewentualnych kosztów magazynowania.
Obsługa sędziowska niezbędna do przeprowadzenia zawodów wynajęta została całościowo przez firmę zewnętrzną. Obsługa instruktorska niezbędna do przeprowadzenia zawodów oraz strzelań rekreacyjnych i pokazowych realizowana była przez firmę „Strzelec Ryszard Lech”, a także dodatkowi instruktorzy, ochrona obiektu i obsługa pomocnicza przez „Fundację Sikorscy” w tym prowadzących strzelanie na trzech osiach strzeleckich.
Broń została wynajęta z LOK za pozwoleniem I akceptacją Pana Janusza Stacha Dyrektora Dolnośląskiego Biura Wojewódzkiego LOK oraz od firmy Strzelec to jest: 6 karabinków bocznego zapłonu, 4 pistolety bocznego zapłonu, 2 karabiny typu AK, 2 pistolety 9 mm Glock, 2 karabinki bocznego zapłonu do realizacji dodatkowych strzelań z pozostałej amunicji typu AR 22LR, szereg broni czarnoprochowej i historycznej w tym zabytkowej z Koła LOK Siwy Dym.
Ubezpieczenie zostało wykupione na dzień imprezy, a jego wartość opiewała na 2 mln złotych w PZU. Dodatkowe ubezpieczenie dla instruktorów w celu zabezpieczenie przez odpowiedzialnością OC/NNW pokryte i dofinansowane ze środków własnych.
Zapewniono wynajęcie obsługi medycznej wraz z karetką na cały dzień imprezy z dwoma ratownikami medycznymi. Zakup przenośnej mobilnej apteczki miało na celu doraźnego zabezpieczenia tylnej osi strzeleckiej oddalonej o 400-500m od stacjonującej karetki oprócz osobistych apteczek instruktorów. Miało to na celu absolutnie zminimalizować przypadek ewentualnego wypadku oraz zapewnić maksymalną ochronę uczestnikom wydarzenia. Apteczka dofinansowana ze środków własnych „Fundacji Sikorscy”.
Promocja i reklama to między innymi projekt i wydruk plakatów informacyjnych, reklamowych, ulotek, smyczy i koszulek, reklama w mediach społecznościowych, wynajęcie fotografa w celu udokumentowania imprez.
Obsługa dodatkowa odpowiedzialna była za całokształt pomocy w realizacji zawodów, kolportaż ulotek i plakatów, pomoc w rozdysponowaniu zamówionego prowiantu, kontakt z mass mediami oraz realizację artykułów dla lokalnych mediów. Kierowaniu ruchem oraz zapisami podczas zawodów, a także zabezpieczeniu i posprzątaniu obiektu po zawodach, czyszczeniem broni, wywozem śmieci a także rozwiezieniem osób niepełnosprawnych do domów.
Wynajem mobilnych toalet był niezbędny ponieważ strzelnica nie posiada dostępu do bieżącej wody i elektryczności, w takim wypadku brak sanitariatów byłby problematyczny a wręcz niezbędny. Mając na uwadze najmłodszych oraz kobiety jeden z sanitariatów został zamówiony wraz z dostępem do wody i środków czystości, o podwyższonym standardzie ,kids friendly’.
Wystawy broni odbywały się w dwóch miejscach. Jedno prezentowało broń współczesną w tym polską także z przełomu międzywojennego. Drugie miejsce to broń historyczna w tym muzealna i unikatowa dlatego zostały przedsięwzięte środki zaradcze w celu konserwacji i ochrony zabytków zgodnie z zaleceniami właścicieli.
W czasie zawodów 26 XI, czyli od godz. 8.30 do 16.30 odbywały się dwa ogniska (przed osią nr 1 obok schodów na podwyższenie z wejściem do budynku) oraz drugie na osi nr 3 obok zadaszenia za stanowiskiem strzeleckim nr 2 po prawej stronie. Był dostępny chleb, bułki, kiełbasy, wody gazowane i niegazowane inne zimne napoje, słodycze dla młodszych, wafelki i cukierki, szereg sosów i przypraw, gorąca kawa i herbata, a także bigos myśliwski.
Zawody zostały oficjalnie rozpoczęte o godz. 10.01 i trwały do godz. 14.30 (ze względu na bardzo złą pogodę ,deszcz i niską temperaturę postanowiono uhonorować na strzelnicy jedynie miejsca indywidualne 1-3 a puchary, medale oraz dyplomy rozdać po zsumowaniu wyników do szkół uczestniczących w wydarzeniu).
Od godziny 8.30 obsługa przygotowywała stanowiska, sprawdzała bezpieczeństwo stanowisk oraz zaktualizowała plan i organizację zawodów. Zrezygnowano z rozgrywania konkurencji pistolet sportowy na osi nr 2 i konkurencja ta została przeniesiona pod zadaszenie na oś nr 1 . Konkrecje pistolet i karabin były prowadzone na tej samej osi, każdy strzelający miał indywidualną opiekę instruktora a każda konkurencja własnego sędziego (oprócz sędziego głównego i sędziów zliczających punktację poza stanowiskami). Po zakończeniu zawodów, pozostali opiekunowie i oczekujący na zakończenie zostali zaproszeni na oś nr 3, gdzie przez cały czas od godziny 9.00 prowadzone były strzelania dla każdego chętnego. Z tej możliwości skorzystali także członkowie obsługi. Strzelania te były prowadzone na 4 stanowiskach ogniowych pod zadaszeniami do czasu wystrzelania amunicji bez limitu strzałów na jedną osobę pod opieką 4 instruktorów, ratownika medycznego i pracownika ochrony.
Stanowiska na zakończenie zostały uprzątnięte, amunicja rozliczona, prowiant rozdysponowany, sprzęt rozwieziony, oddany.
W zawodach wzięło udział ok 75 osób, w tym przedstawiciele szkół z terenu Jeleniej Góry i Powiatu Karkonoskiego oraz około 100 osób w strzelaniach pokazowych wraz z instruktorami.
Zawody zostały udokumentowane fotograficznie, a relacje zamieszczono na stronie internetowej organizatora także w lokalnych mediach, na stronach szkół i firm uczestniczących w imprezie.
Uczestnicy informowani byli o dofinansowaniu zawodów otrzymanych w ramach „Programu Wspierania Edukacji. Edukacja poprzez sport”. Stosowny logotyp MEiN umieszczony był także na plakacie promującym zawody.