Zespół Szkół Katolickich u św. Pankracego
WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ
PUBLICZNEJ KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ U ŚW. PANKRACEGO
W JELENIEJ GÓRZE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Dyrektor Szkoły – Ksiądz doktor Mariusz Majewski

Wicedyrektor Szkoły  - mgr Małgorzata Wołąkiewicz-Lisiak

RELIGIA

ks. dr Mariusz Majewski

mgr Mirosław Dębski

HISTORIA

mgr Jan Kozłowski

mgr Violetta Bartnicka

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Violetta Bartnicka

JĘZYK POLSKI

mgr Małgorzata Wołąkiewicz-Lisiak

mgr Krystyna Jaskulska-Tomala

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Barbara Śliwińska

mgr Urszula Góralska

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Marcin Lelo

mgr Joanna Łazur

MATEMATYKA

mgr Katarzyna Łasek-Urbańska

CHEMIA

mgr inż. Ewa Tkacz

FIZYKA

mgr Krystyna Maliszewska

BIOLOGIA

mgr inż Ewa Tkacz

GEOGRAFIA

mgr Aleksandra Architekt

PRZYRODA

mgr Aleksandra Architekt

MUZYKA

mgr Daria Wyrostek-Pelc

PLASTYKA

mgr Dorota Królikowska

TECHNIKA

mgr Adrian Wrona

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

mgr Katarzyna Łasek-Urbańska

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Mirosław Dębski

mgr Adrian Wrona

mgr Kazimierz Hamowski

INFORMATYKA

mgr Piotr Wilczyński

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Mirosław Dębski

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZ.

mgr Anna Kaczmarczyk

PEDAGOG  SZKOLNY

mgr Klaudia Czerwiec

ŚWIETLICA SZKOLNA

mgr Klaudia Czerwiec

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

mgr Marzena Grzeszczakowska

mgr Magdalena Kamińska

BIBLIOTEKA

mgr Anna Mikos