Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków


Przewielebni Księża, Szanowne Panie, Szanowni Panowie!

Zgodnie ze Statutem Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego, po upływie pięcioletniej kadencji władz Stowarzyszenia, zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków. Zgromadzenie to będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.
W imieniu Pana Prezesa, Członków Zarządu oraz własnym serdecznie Państwa zapraszam w środę 2 czerwca 2021 roku. Ten dzień dedykowany jest św. Erazmowi bp. i męczennikowi. Jest on jednym z naszych patronów. W Bazylice Świętych Erazma i Pankracego o godz. 18:00 celebrowana będzie Msza św. ku czci Patrona. Będzie to dla nas doskonała okazja, aby podziękować Panu Bogu za 10 lat działalności naszego Stowarzyszenia. Po zakończonej Eucharystii spotkamy się w sali     nr 3 naszej Szkoły przy Kopernika 1.
Jeszcze raz serdecznie zapraszam.
Mamy za co dziękować i mamy o co prosić.
Bądźmy razem na modlitwie i w działaniu.
Do zobaczenia!

Za Zarząd
ks. Mariusz Majewski
wiceprezes Zarządu

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków
(sprawozdawczo-wyborczym)

Zarząd Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się dnia 2 czerwca 2021 r. (środa) w siedzibie Stowarzyszenia w Jeleniej Górze – sali nr 3 Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego, przy ul. Mikołaja Kopernika 1, o godzinie 19:30.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 02.06.2021 r.

1. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Wybór Sekretarza Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

(CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA)

7. Przedstawienie sprawozdań merytorycznych z działalności Stowarzyszenia w latach: 2019 i 2020.
8. Przedstawienie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia za lata: 2019 i 2020.
9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej działalności Zarządu w latach: 2019 i 2020.
10. Przyjęcie uchwały dotyczącej sprawozdań finansowych i merytorycznych Stowarzyszenia za lata: 2019 i 2020.
11. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia kadencji: 2016-2021 oraz podjęcie głosowań w tej sprawie.
12. Podsumowanie 10 lat działalności Stowarzyszenia.

(CZĘŚĆ WYBORCZA)

13.Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia – tj. kolejno w odniesieniu do każdego mandatu w Zarządzie Stowarzyszenia:

a) zgłaszanie nieograniczonej liczby kandydatur,
b) zamknięcie listy zgłoszonych kandydatur,
c) głosowanie jawne nad wyborem Członków Zarządu,
d) ogłoszenie wyników wyborów.

14.Wybór Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – tj. kolejno w odniesieniu do każdego mandatu w Komisji Rewizyjnej:

a) zgłaszanie nieograniczonej liczby kandydatur,
b) zamknięcie listy zgłoszonych kandydatur,
c) głosowanie jawne nad wyborem Członków Komisji Rewizyjnej,
d) ogłoszenie wyników wyborów.

(WOLNE WNIOSKI I DYSKUSJA)

15.Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
16.Przedstawienie planów działań Stowarzyszenia na rok 2021 i 2022, w tym w zakresie źródeł dochodów Stowarzyszenia.
17.Zgłoszenie pytań i wolnych wniosków.