Zarząd

Kadencja: 2016 – 2021

Zarząd
 1. mgr Mariusz Gierus – prezes Zarządu
 2. ks. dr Mariusz Majewski – wiceprezes Zarządu
 3. mgr-lic. Małgorzata Bak – wiceprezes Zarządu
 4. mgr Piotr Lisiak – sekretarz
 5. mgr Andrzej Glinka – skarbnik
 6. ks. mgr Bogdan Żygadło – członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:
 1. mgr Janusz Herbeć – przewodniczący komisji
 2. lek. med. Barbara Polek – wiceprzewodnicząca komisji
 3. mgr Lucyna Balińska – sekretarz komisji
 4. mgr Tadeusz Kowalczyk – członek komisji

Kadencja 2011 – 2016

Zarząd
 1. mgr inż. Zbigniew Sośnicki – prezes Zarządu (do 29.03.2012 r.)
 2. mgr Mariusz Gierus – członek Zarządu (prezes Zarządu od 29.03.2012 r.)
 3. ks. dr Mariusz Majewski – wiceprezes Zarządu
 4. mgr-lic. Małgorzata Bak – sekretarz
 5. mgr Lechosław Trębicki – skarbnik (do 04.09.2011 r.)
 6. Henryk Jezierski – skarbnik (od 04.09.2011 r.)
 7. mgr Janina Ziętek – członek Zarządu (do 18.03.2013 r.)
 8. mgr Andrzej Glinka – członek Zarządu (od 29.03.2012 r.)
 9. ks. mgr Bogdan Żygadło – członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:
 1. mgrMałgorzata Wądrzyk– przewodnicząca komisji
 2. lek. med. Barbara Polek – wiceprzewodnicząca komisji
 3. mgr Mariusz Pełczyński – sekretarz komisji
 4. mgr Tadeusz Kowalczyk – członek komisji
 5. mgr Paweł Dernoga – członek komisji

Mariusz Gierus – prezes Zarządu
Rodowity jeleniogórzanin o korzeniach kresowych, urodzony 20 marca 1980 roku. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 w Jeleniej Górze – Cieplicach, Liceum Technicznego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2007 roku prowadzi własną praktykę prawniczą w Jeleniej Górze. W latach 2014-2016 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu.
Od 1989 roku zaangażowany w Służbę Liturgiczną, początkowo w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze – Cieplicach, a następnie w parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze – Cieplicach. Ukończył dwa stopnie formacji Oazy Nowego Życia w ramach Ruchu Światło – Życie. Od 2010 r. posługuje w Bazylice Mniejszej Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, początkowo jako Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej, a od 2013 roku jako absolwent Diecezjalnej Szkoły Stałego Lektora i Akolity.
Współtwórca Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze. W pierwszej kadencji władz Stowarzyszenia (2011 – 2016) działał jako członek Zarządu, a następnie rzecznik Stowarzyszenia, by od marca 2012 roku objąć funkcję prezesa Zarządu, którą kontynuuje w kolejnej kadencji (2016-2021).
W lipcu 2016 roku zainicjował działania zmierzające do budowy w Jeleniej Górze pomnika Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej. W listopadzie 2016 roku wszedł w skład Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian, w którym pełni funkcję sekretarza.
Mąż Agnieszki i tato Tymusia, Antosia oraz Ignasia.

Ksiądz dr Mariusz Majewski – wiceprezes Zarządu
Doktor świętej teologii, kanonik RM – wyświęcony na prezbitera Diecezji Legnickiej 29 maja 1999 roku. Urodzony w Zgorzelcu 25 kwietnia 1972 roku. Dekretem z 23 października 2015 roku, od dnia następnego ustanowiony przez bpa Zbigniewa Kiernikowskiego – biskupa legnickiego proboszczem parafii pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze. Uroczyste objecie parafii miało miejsce w dniu odpustu parafialnego 28 października 2015 roku.
Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 (kl. I-IV) i nr 2 (kl. V-VIII) w Zgorzelcu. Naukę kontynuował w Przyzakładowej Zasadniczej Szkole Zawodowej FAMAGO w Zgorzelcu, zdobywając zawód ślusarz – spawacz, a następnie uczęszczał do dziennego trzyletniego Technikum Górniczego w Zgorzelcu, które zakończył egzaminem dojrzałości. W latach szkolnych zaangażowany w Ruch Harcerski, między innymi drużynowy 17 Środowiskowej Drużyny Harcerskiej „Świt”. Wieloletni członek i animator Służby Liturgicznej w parafii pw. św. Bonifacego w Zgorzelcu. Członek Zarządu Koła Zgorzeleckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, pełniący w latach 1991-1993 funkcję sekretarza Zarządu. Studia filozoficzno-teologiczne oraz formację do kapłaństwa odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy (1993-1999), kończąc je uzyskaniem tytułu magistra teologii z zakresu historii Kościoła (tytuł dysertacji: „Życie i działalność ks. Jana Pawła Mauersbergera”).
Po święceniach prezbiteratu pracował jako wikariusz w parafii pw. Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze. W tym czasie pełnił funkcję kapelana Hufca Harcerzy „Gniazdo” – ZHR oraz duszpasterza harcerzy działających na terenie Jeleniej Góry (SHK „Zawisza” – FSE i ZHP), współpracując równocześnie z Jeleniogórską Radą Przyjaciół Harcerzy. W roku 2000, w stolicy Karkonoszy utworzył Jeleniogórskie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Od roku 1999 rozpoczął studia specjalistyczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, które sfinalizował uzyskaniem tytułu licencjata teologii z zakresu historii Kościoła (rok 2003). Po dwóch
latach pracy w Jeleniej Górze został wysłany na studia specjalistyczne z liturgii w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie, które ukończył zdobywając tytuł licencjata liturgii (2001-2005). Po powrocie do Polski (2005) kontynuował studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego (2005-2007). Tytuł doktora teologii z zakresu liturgiki zdobył broniąc pracę: „Życie i działalność liturgiczno-duszpasterska Kapelanów Naczelnych Związku Harcerstwa Polskiego w Polsce (1925-1949)”.
W latach 2005-2015 pełnił funkcję sekretarza Biskupów Legnickich: Stefana Cichego (2005-2014) i Zbigniewa Kiernikowskiego (2014-2015) oraz notariusza Legnickiej Kurii Biskupiej. Ponadto pełnił funkcję członka Sekretariatu I Synodu Diecezji Legnickiej. W latach 2009-2015 był członkiem do Rady Kapłańskiej Diecezji Legnickiej. Ceremoniarz Katedralny w latach 2012-2015. Członek Zespołu Historycznego do zbadania i rozpoznania męczeńskiej śmierci księcia Henryka Pobożnego oraz heroiczności cnót jego czcigodnej małżonki księżnej Anny, jak również otaczającego ich kultu (2011-2013). Członek Zespołu ds. realizacji uchwał I Synodu Diecezji Legnickiej (5 IV – 31 XII 2012 r.). Członek Zespołu Diecezjalnego do spraw przygotowania procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka II Pobożnego (19 III 2015 r.).
Od 2010 roku Dyrektor Diecezjalnej Szkoły Stałego Lektora i Akolity. Wykładowca liturgiki w WSD Diecezji Legnickiej. Sekretarz Diecezjalnej Komisji Liturgicznej DL, członek Diecezjalnej Komisji ds. Sztuki Sakralnej, Konserwacji Zabytków i Budownictwa Kościelnego. Główny przewodnik Diecezjalnej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę. Będąc czynnym instruktorem ZHR w stopniu podharcmistrza i Harcerza Rzeczypospolitej, pełni funkcję kapelana Hufca „Gniazdo”. Współtworząc Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, pełni funkcję wiceprezesa Zarządu pierwszej i drugiej kadencji (od III 2011 r.). Od września 2013 roku dyrektor Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze, a od września 2017 roku dyrektor Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze. Od listopada 2016 r. współinicjator i członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian. Autor kilkunastu artykułów naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu liturgii i historii Kościoła.

Małgorzata Bak – wiceprezes Zarządu
Mgr-lic teologii, urodzona 31 sierpnia 1970 roku w Jeleniej Górze-Cieplicach. Absolwentka: Szkoły Podstawowej nr 4 w Jeleniej Górze; Studium Nauczycielskiego w Lubomierzu i Jeleniej Górze, Kolegium Teologicznego w Jeleniej Górze; Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (studia magisterskie i licencjacko-doktoranckie); Uniwersytetu Wrocławskiego (studia podyplomowe z zakresu historii).
Żona Dariusza, a także mama Wojtka i Stasia. Wieloletnia instruktorka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (komendantka Dolnośląskiego Związku Drużyn, drużynowa 13 JDH im. Batalionu Parasol „Czarna 13”). Współtwórca Koła Jeleniogórskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (członek zarządu dwóch kadencji). Zaangażowana w działalność charytatywną, w latach 2009 – 2012, jako nauczyciel religii prowadziła Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Jeleniej Górze.
Współtwórca Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego, w którym pełniła funkcję sekretarza (w kadencji 2011-2016), a następnie od 2016 r. wiceprezesa Zarządu. Od września 2013 roku wicedyrektor Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze, a od września 2017 roku wicedyrektor Publicznego Katolickiego Liceum Akademickiego u św. Pankracego w Jeleniej Górze.

Piotr Lisiak – sekretarz
Urodzony w Sycowie, 12 lipca 1970 roku. Absolwent Technikum Elektronicznego im. J.H. Dąbrowskiego we Wrocławiu i Politechniki Wrocławskiej. Jeleniogórzanin od 2004 roku.
Należy do Służby Liturgicznej w parafii Matki Bożej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu w Jeleniej Górze jako słuchacz Diecezjalnej Szkoły Stałego Lektora i Akolity. Razem z żoną należy do Domowego Kościoła. Od 2016 roku pełni funkcję sekretarza w Zarządzie Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego.
Od 1998 roku mąż Małgorzaty. Ojciec Dominika i Mateusza.

Andrzej Glinka – skarbnik
Urodzony 2 lutego 1959 roku. Absolwent Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Zgierzu oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze. Z zawodu specjalista w dziedzinie IT. W latach 2003-2007 pracownik administracji samorządowej, pracował w Zgierzu, a następnie od 2007 roku w Warszawie, choć od września 1985 roku swoje życie rodzinne związał z Jelenią Górą.
Posługiwał w liturgicznej służbie ołtarza do roku 1978, a następnie w asyście parafialnej parafii pw. Świętego Stanisława Kostki na Żolibożu w Warszawie. Członek koła żywego różańca przy parafii pw. Świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie, męska róża im. Świętego Józefa. Od 2014 roku posługuje w swojej obecnej parafii pw. Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, jako Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej oraz słuchacz Diecezjalnej Szkoły Stałego Lektora i Akolity.
Od marca 2012 roku członek Zarządu Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego, w którym w kadencji 2016-2021 pełni funkcję skarbnika.
Od 1985 roku mąż Jolanty. Ojciec dwóch synów, Michała i Macieja.

Ksiądz Bogdan Żygadło – członek Zarządu
Kanonik RM oraz kanonik honorowy Legnickiej Kapituły Katedralnej, urodził się 16 maja 1959 roku w Żórawinie. Szkołę Podstawową ukończył w Kobierzycach w 1974 roku i podjął naukę w Technikum Geodezyjnym we Wrocławiu, które ukończył zdanym egzaminem dojrzałości 29 maja 1979 roku. Studia filozoficzno-teologiczne oraz formację do kapłaństwa rozpoczął w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu w dniu 1 października 1980 roku. Święcenia diakonatu przyjął 22 czerwca 1985 roku z rąk J. E. Ks. Bpa Adama Dyczkowskiego, a prezbiteratu przyjął 24 maja 1986 roku z rąk J. Em. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza w Katedrze Wrocławskiej. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach: św. Jana Chrzciciela w Zgorzelcu (30 VI 1986-24 VI 1990 r.); św. Jerzego w Wałbrzychu (25 VI 1990-26 VI 1994 r.); Świętej Trójcy w Legnicy (27 VI 1994-28 II 1995 r.). Kolejno pełnił funkcję dyrektora Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego w Zagórzu Śląskim (1 III 1995-21 VI 1998 r.), a następnie ojca duchownego Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej (22 VI 1998-26 VI 2005 r.). Posługując w Zagórzu Śląskim pełnił funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Odnowy Charyzmatycznej w Duchu Świętym (23 I 1997-21 VI 1998 r.).
Po siedmiu latach, jako proboszcz objął parafię pw. Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze (27 VI 2005), równocześnie pełniąc funkcję dziekana Dekanatu Jelenia Góra Zachód. Od 20 września 2010 roku do 2016 roku pełnił funkcję dziekana rejonowego Rejonu jeleniogórsko-kamiennogórskiego. Od roku 1999 w kolejnych pięcioletnich kadencjach jest członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Legnickiej. Od roku 2005 należy do Zespołu ds. Stałej Formacji Duchowieństwa Diecezji Legnickiej, a także należy do Diecezjalnej Rady ds. Powołań Diecezji Legnickiej (od 2006 r.).
Na zebraniu założycielskim Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego, dnia 23 marca 2011 roku został wybrany na członka Zarządu pierwszej kadencji, którą to funkcję kontynuuje w kolejnej kadencji (2016-2021). Od 15 maja 2011 roku pełni funkcję rektora Bazyliki Mniejszej Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze.