Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe – rok 2018

WYPOSAŻENIE W SPRZĘT I POMOCE DYDAKTYCZNE

NPU/01/2018

Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne nowo utworzonych pracowni: komputerowej, fizycznej i matematycznej w budynku Publicznej Katolickiej Szkoły Św. Pankracego w Jeleniej Gorze przy ul.Kopernika 1.

TERMIN dostawy: do 13 marca 2018 r.

Zapytania ofertowe – rok 2017

INŻYNIER KONTRAKTU - POWTÓRZENIE

NPU/02-bis/2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU – POWTÓRZENIE

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 11.10.2017 r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU - INŻYNIER KONTRAKTU

ROZEZNANIE RYNKU W CELU USTALENIA WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA PEŁNIENIA FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU

TERMIN SKŁADANIA INFORMACJI: do 03.10.2017 r., godz. 08:30 

INŻYNIER KONTRAKTU

NPU/02/2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU

KOORDYNATOR PROJEKTU