Z młodzieńczym zapałem ruszyły „Pomysły dla Jeleniej Góry”

Z młodzieńczym zapałem ruszyły „Pomysły dla Jeleniej Góry”

Z inicjatywy naszego Stowarzyszenia, dnia 13 marca br. w Jeleniej Górze, w gościnnych progach Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej miała miejsce inauguracja projektu z cyklu „Pomysły dla Jeleniej Góry”.

Pierwszy odcinek pn. „Jelenia Góra dla młodych” zorganizowany został we współpracy z Zespołem Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, Zespołem Szkół Technicznych „Mechanik”, Zespołem Szkół Katolickich u św. Pankracego oraz Zakładem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy jeleniogórskie szkoły średnie oraz samorządy studenckie. Liczba uczestników gotowych do działania na rzecz naszego miasta przerosła nasze oczekiwania. Oprócz młodzieży i studentów na spotkanie przybyli również nauczyciele, przedstawiciele mediów, a także radni miejscy i pracownicy Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

Spotkanie otworzył prezes naszego Stowarzyszenia Mariusz Gierus wraz z Pawłem Dernogą, dyrektorem Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej. Formuła „otwartej przestrzeni” (open space), w jakiej omawiane były poszczególne pomysły, sprzyjała żywej dyskusji i kreatywnym propozycjom rozwiązań dla problemów, z jakimi spotykają się w naszym mieście młodzi ludzie. Debatowano głównie o kulturze, komunikacji miejskiej oraz o sporcie i turystyce. Pomysły młodych zostały spisane i w najbliższym czasie zostaną z nich wyciągnięte wnioski, które organizatorzy mają zamiar przełożyć na konkretne działania.

I tak m. in. padł pomysł darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów i studentów, dostosowanej do oczekiwań młodych ludzi, którzy nie mają możliwości sprawnego przemieszczania się autobusami w godzinach wieczornych i nocnych. Jelenia Góra powinna stać się ośrodkiem komunikacyjnym dla całej Kotliny Jeleniogórskiej, w której w ciągu roku przebywa coraz większa liczba turystów.

Uczestnicy postulowali, aby wzorem „Pomysłów dla Jeleniej Góry” odbywały się cyklicznie również otwarte spotkania dotyczące wydarzeń kulturalnych w mieście, w których wezmą aktywny udział zarówno przedstawiciele miejskich instytucji kultury, jak również młodzież, wolontariusze i potencjalni sponsorzy. Dzięki takim spotkaniom wydarzenia kulturalne w mieście mają szanse cieszyć się większym zainteresowaniem, przywracając tym samym Jeleniej Górze miano kulturalnego centrum regionu. Młodzieży potrzebni są doświadczeni i zaangażowani liderzy, którzy pomogą im uwierzyć, że przy połączeniu ich pomysłów z doświadczeniem miejskich urzędników i instytucji kultury oraz wsparciem lokalnego biznesu możliwe jest osiągnięcie wspólnego sukcesu w postaci znaczących i rozsławiających Jelenią Górę wydarzeń kulturalnych.

 

Podobne wnioski dotyczyły finansowania sportu w mieście, który w przeciwieństwie do kultury, w głównej mierze zarządzany jest przez organizacje pozarządowe. Stąd postulat zacieśnienia współpracy pomiędzy władzami miasta a gestorami jeleniogórskiego sportu i turystyki. Miasto Jelenia Góra nie może stanowić konkurencji dla swoich mieszkańców, którzy poprzez swoje zaangażowanie w sport, turystykę, oświatę, biznes działają na korzyść nie tyle samych siebie, co właśnie na korzyść nas wszystkich tworzących Jelenią Górę.

Mamy nadzieję, że pierwsza część naszego cyklu pn. „Jelenia Góra dla młodych” to dopiero początek, iskra, impuls, który wywoła w nas wszystkich – jeleniogórzanach pozytywną energię. Dzięki niej wspólnie dokonamy zmian dających nam jeszcze większe poczucie, że jesteśmy naprawdę u siebie i że kochamy Jelenią Górę nie tylko w słowach, ale i w czynach.

Młodzi debatowali o przyszłości Jeleniej Góry – materiał STRIMEO.TV