Wesprzyj nas

Skorzystaj z dowolnej formy wsparcia działalności statutowej

Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego prowadzi działalność pożytku publicznego. Tym samym, osoby fizyczne dokonując wpłat darowizny na nasz rachunek bankowy, mogą przy rozliczeniu swojego rocznego zeznania podatkowego odliczyć aż do 6% swojego dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Osoby prawne mogą natomiast odliczyć wpłacone przelewem darowizny aż do 10% kwoty wypracowanego dochodu (art. 18 Ustawy o podatku dochodowym osób prawnych).

Członkostwo w Stowarzyszeniu

Zapisując się do stowarzyszenia, opłacając corocznie składki członkowskie i angażujc się w naszą bieżącą działalność.

1% Karkonoskie Stowarzyszenie u Erazma i Pankracego
1% podatku | KRS 0000386088

Nic nie tracąc, możesz pomóc! Przekazując 1 proc. swojego podatku, wspierasz pierwszą katolicką szkołę w Karkonoszach.

Darowizna pieniężna

 wpłacając darowiznę pieniężną na jedno z kont stowarzyszenia w PKO BP Oddział 1 w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 19, 58-500 Jelenia Góra:

Konto złotówkowe ( PL )

nr 30 1020 2124 0000 8402 0137 1467, tytułem: „darowizna na cele statutowe”

Konto walutowe (EUR):

nr 14 1020 2124 0000 8702 0143 0875

Ofiarodawcy spoza Polski przed numerem konta winni dopisać symbol PL, a po numerze: SWIFT –BPKOPLPW

PRZELEW ONLINE

Wybierz kwotę darowizny

Opis:
Kwota:

Media Społecznościowe

Dołączając do internetowych społeczności naszych fanów na Facebooku oraz Google+, promować wśród swoich znajomych i na pozostałych forach internetowych naszą działalność oraz nasze logo

Partnerstwo i sponsoring

Proponujemy status Partnera Wspierającego bądź Partnera Strategicznego Stowarzyszenia (lub wybranych jego działań czy akcji). Szczegóły każdego z działań uzgadniamy w drodze porozumienia stron.

Payroll

Twoja firma może zorganizować wśród pracowników payroll na rzecz naszego Stowarzyszenia. Payroll to deklaracja pracowników firmy o przekazywaniu na rzecz Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego w regularny sposób części ich przychodów (np. „końcówki” pensji lub stałej kwoty).

Zainteresowani pracownicy pisemnie deklarują gotowość przekazywania dowolnej części swojego wynagrodzenia na konto naszego stowarzyszenia. Odpowiedni dział firmy (np. księgowości lub kadr) uwzględnia tę decyzję pracowników przy sporządzaniu listy płac, odliczając zadeklarowaną sumę od poborów i przekazując ją bezpośrednio naszemu Stowarzyszeniu w formie dotacji celowej.

Darowizna rzeczowa

 dokonując konkretnego zakupu, według aktualnych potrzeb stowarzyszenia – np. w postaci pomocy naukowych i dydaktycznych, wyposażenia sal lekcyjnych, itp. na potrzeby nowo powstałego w Jeleniej Górze Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego, którego organem prowadzącym jest nasze Stowarzyszenie.

 świadcząc usługi nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach na rzecz naszego stowarzyszenia bądź na rzecz podejmowanych przez nas inicjatyw.

Chcesz wesprzeć konkretną inicjatywę?

Nasze aktualne kampanie!

Za każdą formę otwartości i wsparcia dla celów, jakie Stowarzyszenie podejmuje się realizować, serdecznie dziękujemy.