Termomodernizacja – artykuł w Gazecie Wrocławskiej

Termomodernizacja – artykuł w Gazecie Wrocławskiej

Termomodernizacja budynku Publicznego Katolickiego Gimnazjum im. Pankracego w Jeleniej Górze
Artykuł sponsorowany: Dofinansowanie projektu nr RPDS.05.04.00-02-025/14 pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Katolickiego Gimnazjum im. Pankracego w Jeleniej Górze”

Stan obecny budynku – po wymianie okien

Historia obiektu:

Budynek dawnego kolegium jezuickiego, stanowi jedną z trzech części kompleksu budynków pojezuickich w Jeleniej Górze. Cały kompleks budynków składa się z Bazyliki Mniejszej, budynku plebanii dawnej publicznej szkoły elementarnej oraz budynku kolegium.Obiekt usytuowany jest na parceli przylegającej do płn. wsch. odcinka dawnych murów obronnych starego miasta. Historia obiektu jest ściśle związana z jezuitami, którzy przybyli do Jeleniej Góry w 1650 roku. Dokładna data powstania tej reprezentacyjnej budowli nie jest znana. Podawana przez A. Zaorską data 1669 nie odpowiada formom stylistycznym występującym w tym obiekcie, aczkolwiek nie wykluczone, że totalna rozbudowa przez dodanie dwóch skrzydeł w poł. XVIII wieku zachowała jakieś fragmenty obiektu z tego czasu. Drugi remont przeszedł obiekt w roku 1850. Z tego okresu pochodzi klatka schodowa w skrzydle zachodnim i reprezentacyjna aula na I piętrze. Również remont przeprowadzony w latach 1972–75 zatarł resztki wcześniejszych dekoracji. Po kasacji zakonu jezuitów skrzydło wschodnie było używane do zakończenia wojny jako więzienie. Jest to budowla późno barokowa założona na planie podkowy. Do głównego prostokątnego korpusu ze środkowym ryzalitem przylegają pod kątem prostym wysunięte mocno skrzydła tworzące wewnętrzny dziedziniec otwarty od południa. Elewacja środkowa zaakcentowana jest lekko wysuniętym, pięcioosiowym ryzalitem, zwieńczonym odcinkowo zamkniętym tympanonem. Pole wewnętrzne frontonu wypełnia sztukateria o motywach rokokowych z kartuszem po środku. Po obydwu stronach tympanonu istnieje kurtynowa balustrada. Ponad czółkiem wznosi się mansardowy dach z dwiema lukarnami.

Historia szkoły

Był rok 2012. Gmina Miasto Jelenia Góra wydała zgodę na otwarcie Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze. Siedzibą publicznej, a zatem bezpłatnej szkoły, zostaje budynek dawnego kolegium jezuickiego. W ten sposób Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne przywraca zabytkowemu budynkowi dawnego kolegium jezuickiego pierwotne przeznaczenie w historycznym centrum Jeleniej Góry. Głównym celem statutowym stowarzyszenia jest organizowanie dobrej edukacji. I tak się dzieje. Potwierdzają to wyniki tegorocznych testów gimnazjalnych, które plasują pierwszą, po ponad 200 latach, katolicką szkołę w kotlinie jeleniogórskiej na II miejscu w mieście. Edukację ukończyło, w „katoliku” w tym roku 21 uczniów. W chwili obecnej w szkole od 1 września podejmie lub będzie kontynuować naukę 90-ciu gimnazjalistów. Z uwagi na trwające prace remontowe adaptacyjne kolegium, zajęcia odbywają się tymczasowo w domu parafialnym cieplickiej parafii Matki Bożej Miłosierdzia.

Partnerzy projektu

Na obecnym etapie prac remontowych głównym bo w prawie 85% donatorem projektu jest Województwo Dolnośląskie. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego, w osobach Marszałków Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Andrzeja Kosióra w dniu 24 lutego 2015 roku podpisał z KSEuEiP umowę na realizację projektu. Projekt zrealizowany został na podstawie umowy numer UDA-RPDS.05.04.00-02-025/14-00. Należy też wspomnieć o Mieście Jelenia Góra, które współfinansowało ten projekt niemałą kwotą 80 tys. zł. Bez pomocy Miasta Jelenia Góra prace remontowe i adaptacyjne nie ruszyłyby tak prędko. W roku 2013 Miasto Jelenia Góra wsparło wymianę pierwszej części dachu kwotą prawie 60 tys. zł. W tym roku natomiast Fundacja KGHM Polska Miedź wyasygnowała 100 tys. zł na dalszą wymianę dachu, a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazał na cel ratowania zabytku 250 tys. zł.

Dane zrealizowanego projektu:

Zakres wykonanych prac w budynku Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego obejmuje:
– wymianę wewnętrznej instalacji co. o dł. ok. 900 mb z rur z polipropylenu o śr. 20 – 50 mm wraz z wymianą 88 sztuk grzejników z zastosowaniem zaworów termostatycznych i automatycznych odpowietrzników na pionach,
– wymianę starych okien na nowe okna drewniane z odtworzeniem ich formy pierwotnej z nawiewnikami higrosterowanymi, o współczynnikach: izolacyjności akustycznej min. RW=32 dB, przenikania ciepła max. K=1,0 W/m2K a dla szyb max. 1,0 W/m2K. w ilości 79 sztuk o powierzchni 225,11 m2,
– wymianę 2 sztuk drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku U=3,50 W/(m2K)Wartość projektu: 783 679,09
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 641 852,80. Udział własny: 141 852,2

UE