Przetargi

Przetargi – rok 2018

Przetargi – rok 2017

ROBOTY BUDOWLANE

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PUBLICZNEGO KATOLICKIEGO GIMNAZJUM U ŚW.PANKRACEGO W JELENIEJ GÓRZE Z PRZEZNACZENIEM NA SZKOŁĘ, ADAPTACJĄ TYCHŻE POMIESZCZEŃ ORAZ ICH WYPOSAŻENIE – II Etap 
582626-N-2017
03.10.2017 r. godz. 08:15
[1] Ogłoszenie o zamówieniu:  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
[2] Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  SIWZ.pdf
[3] Projekt budowlany II etap:  Projekt budowlany – II Etap
[4] Projekt Wykonawczy_Architektura:  PW – architektura.zip
[5] Projekt Wykonawczy_Konstrukcja:  PW – konstrukcje.zip
[6] Projekt Wykonawczy_Instalacje elektryczne:  PW – instalace elekktryczne.zip
[7] Projekt Wykonawczy_Instalacje sanitarne:   PW – instalacje sanitarne.zip
[8] Specyfikacje:  Specyfikacje.zip
[9] Decyzja – pozwolenie na budowę – II Etap:   Decyzja-pozwolenie na budowę.zip
[10] Decyzja nr 760/12_Pozwolenie na prowadzenie prac…:  Decyzja 760/12.zip
[11] Orientacyjne przedmiary robót:   Przedmiary robót.zip
[12] Formularz oferty + załączniki:   Formularz oferty.doc

 

Pytania z dnia 14.09.2017 r. i odpowiedzi.pdf
[13] Projekt Wykonawczy Zagospodarowania Terenu:   PW PZT.zip
[14] Brakujace rys. PW 1-IS-15 i 5-IS-15:   Brakujace rys. PW 1-IS-15; 5-IS-15
[15] Rysunki instalacji c.o. do celów poglądowych:   Rysunki instal.c.o. do celów poglądowych.zip
[16] Modyfikacja treści SIWZ:   Modyfikacja treści SIWZ.pdf
[17] Ogłoszenie o zm. ogłosz. BZP 5000029449-N-2017 z dnia 17.09.2017 r.pdf

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 03.10.2017 r.pdf
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.PDF