„Polska Rodziną silna!” – Marsz dla Życia i Rodziny w Jeleniej Górze

„Polska Rodziną silna!” – Marsz dla Życia i Rodziny w Jeleniej Górze

W niedzielę 10 czerwca ulicami Jeleniej Góry przeszedł już po raz szósty Marsz dla Życia i Rodziny. Jego rozpoczęcie nastąpiło o godzinie 14:20, po Eucharystii w Bazylice Świętych Erazma i Pankracego. Przeszliśmy przez Plac Ratuszowy, potem ulicą Długą i Wolności w miłej i spokojnej atmosferze.

Cieszę się, że tak licznie wyszliśmy na ulice naszego miasta, aby wyrazić naszą radość z daru życia nas, naszych małżonków, dzieci i dziadków. Wyszliśmy wyrazić radość z naszych rodzin, z tego, że mamy siebie nawzajem, możemy się wzajemnie obdarzać miłością i być za siebie odpowiedzialni.

Szliśmy w tym Marszu w łączności z tysiącami Polaków, którzy również, tak jak my wyszli na ulice swoich miast. 10 czerwca 2018 r. był kulminacyjnym dniem, w którym ulice dziesiątek polskich miast należały do rodzin i wszystkich ludzi, którym zależy na ochronie każdego ludzkiego życia, w tym nienarodzonego. Ulice polskich miast należały do tych którym zależy na ochronie i pomyślnym rozwoju rodzin zbudowanych na małżeństwie kobiety i mężczyzny, chcących z miłością przyjmować i wychowywać swoje dzieci.

Tegoroczny Marsz dla Życia i Rodziny, tak jak i inne Marsze w całej Polsce odbywa się pod hasłem „Polska Rodziną Silna!” Dlaczego właśnie takie hasło?

Otóż obecny rok jest rokiem wspaniałych rocznic, przede wszystkim 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wychodzimy więc na ulice, aby podziękować naszym przodkom za przechowanie w rodzinach wiary, przywiązania do życia, poczucia wolności, wzajemnej miłości i odpowiedzialności.

I dlatego, pamiętając o dziedzictwie naszych przodków, szliśmy w naszym Marszu i innych Marszach dla Życia i Rodziny w całym kraju, aby wyrazić wobec władz publicznych oczekiwanie:

Po pierwsze – jak najszybszego uchwalenia prawa chroniącego dzieci nienarodzone. Złożony w Sejmie projekt obywatelski „Zatrzymaj aborcję!” nie może dłużej czekać. Codziennie bowiem w świetle prawa giną kolejni Polacy, zanim jeszcze zdołali się urodzić! Dlatego apelujemy o uczczenie wspaniałej rocznicy odzyskania Niepodległości poprzez zapewnienie nienarodzonym Polakom ich podstawowego prawa, czyli prawa do życia!

Po drugie – doceniając działania władz na rzecz wzmocnienia ekonomicznego rodzin, upominamy się o ich ochronę przed demoralizacją i deprawacją. Pornografia, podważanie wartości rodziny jako najlepszego miejsca do wychowania dzieci, promocja homoseksualizmu i innych niemoralnych zachowań to zagrożenia, na które przede wszystkim narażona jest młodzież i dzieci.

Marsz zakończył się udziałem w festynie parafialnym w ogrodach parafii Matki Boskiej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu przy ul. Morcinka. Było wiele atrakcji, w których uczestniczyły całe rodziny.

Pokazujmy i potwierdzajmy każdego dnia, że „POLSKA RODZINĄ jest SILNA”!

opr.: Maria i Zbigniew Sośniccy – koordynatorzy Marszu dla Życia i Rodziny w Jeleniej Górze, para rejonowa Rejonu Jeleniogórskiego Domowego Kościoła

fot. Grzegorz Gielert – GALERIA ZDJĘĆ