Nabór - Publiczne Katolickie Liceum Akademickie u św. Pankracego w Jeleniej Górze

Nasza szkoła powstała z przekształcenia gimnazjum, którego uczniowie uzyskują bardzo wysokie wyniki egzaminu – II miejsce w powiecie grodzkim i ziemskim.

Liceum Akademickie zapewnia wysoki poziom nauczania, profesjonalną kadrę, ciekawe lekcje z niekonwencjonalnymi rozwiązaniami, indywidualne podejście do każdego ucznia. Dzięki współpracy z wyższymi uczelniami edukacja nie ogranicza się tylko do teorii. Uczniowie mają możliwość wykonywania zadań i doświadczeń, które pozwalają na sprawdzenie poznanych zagadnień w praktyce. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w wyremontowanych pracowniach wyposażonych w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne.

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy nabór do klasy I:

⁃ liceum trzyletniego (po gimnazjum) z rozszerzonymi przedmiotami: matematyką, fizyką, informatyką i językiem obcym.

⁃ liceum czteroletniego (po kl. VIII SP) z rozszerzonymi przedmiotami: matematyką, fizyką, informatyką i językiem obcym.

Dlaczego warto wybrać powyższe rozszerzenia?

1) Nauczanie fizyki i matematyki w zakresie rozszerzonym zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających spełnienie standardów wymaganych na egzaminie maturalnym i kontynuowanie kształcenia na kierunkach ścisłych, technicznych i przyrodniczych. Przygotowuje do samodzielnego uzupełniania wiedzy przyrodniczej, do czytania ze zrozumieniem tekstów popularnonaukowych, do rozumnego i krytycznego odbioru informacji medialnych, do sprawnego funkcjonowania w świecie opanowanym przez technikę i do świadomego korzystania ze zdobyczy cywilizacji.

Umożliwia podjęcie studiów na WSZYSTKICH kierunkach ścisłych oraz technicznych, na Uniwersytetach i Politechnikach, m.in. na informatyce, automatyce i robotyce, mechatronice, budownictwie, architekturze i wielu innych.

Przygotowuje również do zajęć laboratoryjnych na uczelniach wyższych, poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń, opracowywania wyników oraz pisania sprawozdań z tych zajęć.

2) Zajęcia z informatyki w wersji rozszerzonej dają możliwość twórczego odkrywania algorytmów, programowania, poznawanie metod rozwiązywania problemów i badania ich efektywności.

To wszystko dokonywane jest poprzez spektakularną syntezę informatyki i matematyki. Uczeń pod kierunkiem doświadczonego nauczyciela uczy się: myślenia algorytmicznego, naukowego i kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin ze świadomym i bezpiecznym wykorzystaniem przy tym metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, oceny poprawności i efektywności rozwiązań problemów, programowania w języku wysokiego poziomu (C++), świadomego i efektywnego posługiwania się programami komputerowymi i metodami informatyki, funkcjonowania w społeczeństwie informatycznym.

Lekcje informatyki solidnie przygotują do matury z tego przedmiotu oraz do świadomego wyboru kierunku i zakresu dalszego kształcenia informatycznego.

Dzień otwartych drzwi

22 marca 2019 r. godz. 10:00-14.00 (dla uczniów) o godz. 19.00 spotkanie dla rodziców kandydatów