PLAN LEKCJI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa
u św. Pankracego w Jeleniej Górze

Plan jest ważny od 10 września 2018

godz. 7.55 – MODLITWA

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – Msza św. godz. 7.55 

DZIEŃ //

GODZINA

LEKCJA

1a

SALA

4a

SALA

7a

SALA

PONIEDZIAŁEK

0

 

 

 

 

 

 

8.00-8.45

1

Religia

1

Inf chł//wf dz

4//5

Historia

3

9.00-9.45

2

Informatyka

4

Technika

2

Chemia

3

9.55-10.40

3

Edukacja wczes.

1

Religia

2

Biologia

3

10.50-11.35

4

Edukacja wczes.

1

Wf chł//inf dz

5//4

Religia

3

11.45-12.30

5

Wf

5

Matematyka

2

Inf // jnML

4//3

13.00-13.45

6

Jn ML dod

1

Przyroda

2

JaBŚ // inf

3//4

13.55-14.40

7

 

 

JnML//jaBŚ

4//2

Geografia

3

14.50-15.35

8

 

 

 

 

JnML // jaBŚ

4//3

15.45-16.30

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WTOREK

0

 

 

 

 

 

 

8.00-8.45

1

Plastyka

1

Jpolski

2

Fizyka

3

9.00-9.45

2

Wf

5

Jpolski

2

Plastyka

3

9.55-10.40

3

Edukacja wczes.

1

Plastyka

2

Religia

3

10.50-11.35

4

Edukacja wczes.

1

Religia

2

Jpolski

3

11.45-12.30

5

Religia

1

Matematyka

2

Jpolski

3

13.00-13.45

6

 

 

 

 

Matematyka

2

13.55-14.40

7

 

 

 

 

Matematyka

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA

0

 

 

 

 

 

 

8.00-8.45

1

Edukacja wczes.

1

Wf

 

Wf

 

9.00-9.45

2

Edukacja wczes.

1

Wf

 

Wf

 

9.55-10.40

3

Edukacja wczes.

1

---  zaj. z wych.

 

--- zaj. z wych.

 

10.50-11.35

4

Jang BŚ

1

Wf szachy

2

Matematyka

2

11.45-12.30

5

Wf

5

JaBŚ // jnML

3//4

Jpolski

3

13.00-13.45

6

 

 

Historia

2

JnML // jaBŚ

3//4

13.55-14.40

7

 

 

JaBŚ dod

// jnML dod

2//4

Historia

3

14.50-15.35

8

 

 

 

 

JaBŚ // jnML

3//4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK

0

 

 

 

 

 

 

8.00-8.45

1

Muzyka

1

Matematyka

2

Chemia

3

9.00-9.45

2

Edukacja wczes.

5

Muzyka

2

Biologia

3

9.55-10.40

3

Edukacja wczes.

1

Jpolski

2

Muzyka

3

10.50-11.35

4

Jang BŚ

1

Jpolski

2

Matematyka

3

11.45-12.30

5

 

 

Przyroda

2

Jpolski

3

13.00-13.45

6

 

 

 

 

Geografia

3

13.55-14.40

7

 

 

 

 

---

 

14.50-15.35

8

 

 

 

 

Wf

 

15.45-16.30

9

 

 

 

 

Wf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK

0

 

 

 

 

 

 

8.00-8.45

1

Edukacja wczes.

1

Godz. Wych.

2

Godz. Wych.

3

9.00-9.45

2

Jang BŚ

1

Matematyka

2

Fizyka

3

9.55-10.40

3

Edukacja wczes.

1

Jpolski

2

JaBŚ // jnML

3//4

10.50-11.35

4

Edukacja wczes

1

JaBŚ//jnML

2//4

Jpolski

3

11.45-12.30

5

 

 

 

 

JnML // jaBŚ

3//4

13.00-13.45

6

 

 

 

 

 

 

13.55-14.40

7