Kontynuacja remontu dachu na Kolegium Jezuickim

Kontynuacja remontu dachu na Kolegium Jezuickim

Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego zawiadamia, że jest w trakcie przygotowywania postępowania na roboty budowlane związane z kontynuacją remontu dachu budynku dawnego Kolegium Jezuickiego w Jeleniej Górze przy ul. Kopernika 1.

Zakres rzeczowy obejmuje głównie wymianę istniejącego pokrycia (blacha ocynkowana) na blachę miedzianą  ok. 1000 m2,   izolacje termiczną połaci dachowej (od wewnątrz poddasza) wymianę rynien dachowych (blacha miedziana) i rur spustowych, wykonanie instalacji odgromowej, z terminem realizacji od II połowy maja do  końca września 2016 r.

Planowany termin publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  pomiędzy  11 a 15 kwietnia  br.

 

Jelenia Góra, 19 marca 2016 r.