Dotacje z UE

Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze

realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pn.:

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PUBLICZNEGO KATOLICKIEGO GIMNAZJUM U ŚW. PANKRACEGO W JELENIEJ GÓRZE Z PRZEZNACZENIEM NA SZKOŁĘ, ADAPTACJA TYCHŻE POMIESZCZEŃ ORAZ ICH WYPOSAŻENIE – II ETAP

Projekt dotyczy modernizacji części zabudowań byłego Kolegium Jezuickiego, które mają być zaadaptowane na pomieszczenia edukacyjne oraz wyposażenia dwóch sal naukowych w pomoce dydaktyczne, dedykowane naukom matematyczno-przyrodniczym oraz niezbędny sprzęt komputerowy w sali do matematyki i fizyki.
Głównym celem projektu jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury naukowo-dydaktycznej z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. W związku z rewitalizacją stanu technicznego sal, projekt stanowi kluczowy element poprawy warunków nauki i pracy, co przyczyni się do polepszenia bazy edukacyjnej dla uczniów, także niepełnosprawnych, nauczycieli oraz potencjalnych absolwentów Szkoły. Projekt umożliwi także zatrudnienie pewnej liczby nauczycieli, w zależności od zapotrzebowania. Niniejsze działanie realizuje również ochronę, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego. Będący przedmiotem realizacji projektu obiekt jest ważnym punktem na mapie historycznej miasta Jelenia Góra. Innym celem jest wykreowanie strategii promowania równych szans edukacyjnych dla dzieci poprzez dostęp do wyspecjalizowanych materiałów naukowo-dydaktycznych oraz najnowszych rozwiązań technologicznych.
    Okres realizacji projektu: 23.05.2016 r. do 28.02.2018 r.
    Całkowita wartość projektu: 2 453 187,05 zł
    Kwota dofinansowania: 1 882 330,42 zł
    Przebudowa pomieszczeń Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego oraz wyposażenie dwóch z nich w nowoczesne narzędzia z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz cyfryzacji, przyczynią się do poprawy jakości warunków nauczania poprzez stworzenie innowacyjnej bazy naukowo-dydaktycznej oraz wzrostu świadomości uczniów na konieczność zdobywania wiedzy z zakresu matematyki, przyrody oraz nauk pokrewnych. Projekt ma doprowadzić do wzbogacenia oferty edukacyjnej miasta Jelenia Góra, co w długim horyzoncie przełoży się na wzrost jakości nauczania oraz życia mieszkańców niniejszego obszaru.