Dołącz do nas

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM / POMÓC….

Jak do nas dołączyć?

Zgodnie z obowiązującym w Karkonoskim Stowarzyszeniu Edukacyjnym u Erazma i Pankracego Statutem, Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi. Zasady przynależności określone zostały w rozdziale III Statutu: „Członkowie – prawa i obowiązki.

Najpopularniejszą formą przynależności jest członkostwo zwyczajne. Osoba pragnąca włączyć się w działalność Stowarzyszenia, winna złożyć do Zarządu deklarację pisemną. Wzór deklaracji do pobrania poniżej. Ponadto kandydat pragnący włączyć się w działalność Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego, winien przedstawi na deklaracji pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

Według przyjętej procedury zgodnej z normami zawartymi w Statucie, wypełniona deklaracja kandydata wraz z opiniami, trafia na posiedzenie Zarządu, który uchwałą przyjmuje kandydata do Stowarzyszenia.

Jakie są składki członkowskie?

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego, nr 3/2011 z dnia 30 maja 2011 r., składki członkowie w roku 2011 wynoszą 50 zł, a od roku 2012; 100 zł/rocznie, płatne do każdego 31 marca.

Inne sposoby wsparcia Stowarzyszenia?

Jest to możliwe na kilku płaszczyznach.

Przede wszystkim można włączyć się w prace Stowarzyszenia, zostając jego członkiem lub wybrać jedną z wielu form wsparcia.