Blog

Galeria

  Zapraszamy do oglądania naszej galerii! Prezentujemy Państwu zdjęcia z różnych imprez okolicznościowych związanych z naszym stowarzyszeniem. Pierwsze spotkanie… {gallery}images/inicjatywa{/gallery} Spotkanie założycielskie… {gallery}images/zalozenie{/gallery} ...

Nasza działalność

  Cele…   Cele Stowarzyszenia zawarte zostały w Statucie, gdzie w Rozdziale II, zatytułowanym: „Cele i środki działania” (§ 8-10), czytamy: 8. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie: edukacji i wychowania katolickiego, działalności społecznej i kulturalnej oraz ekologicznej, turystycznej i ...